Employr


Sistemi për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe pagave me qasje online.
Ky sistem përmban këto module: modulin për menaxhimin e punëtorëve,modulin për menaxhimin e kontratave,modulin për menaxhimin e pagave,modulin për menaxhimin e pushimeve,modulin për menaxhimin e raporteve etj.
Klientët

Klientët e aplikacionit Employr

KONTAKTI

CONTACT INFO.


TEL: 044 237 860

employr@kit-ks.com