News - Study

BORDI

BORDIBehxhet Shala

Drejtor Ekzekutiv i Bordit te Kmdlnj-se (pa të drejtë vote)

Adem Demaçi

Kryetar Nderi i Bordit te Kmdlnj-seProf. dr. Ali Bajgora

Anetar i Bordit te Kmdlnj-se

Mr. Halime Morina

Anetar i Bordit te Kmdlnj-se

Mr. Albert Maloku

Anetar i Bordit te Kmdlnj-seNuhi AHMETI

Anetar i Bordit te Kmdlnj-se ( pa të drejtë vote)

Lumni SALIHU

Anetar i Bordit te Kmdlnj-se

Ahmet HASANI

Anetar i Bordit te Kmdlnj-se

News - Study